Tag - prodavnica igračaka

Kultura

Sreće nema bez morala i prijatelja

Pred­sta­va ko­ja je u pr­vi mah do­slov­no bez tek­sta osta­vi­la i ve­li­ke i ma­le je­ste ko­mad „Pro­dav­ni­ca igra­ča­ka” podgoričkog Grad­skog...

Send this to a friend